Oristo nogi do szafki 23cm czarny mat OR00-A-NO-23-8 - plytki-lazienki
Wczytuję dane...
Gwarancja: 2 lata
Realizacja zamówienia: do 14 dni
Producent: Oristo
Cena:
230,00 PLN
Dostępność: do 14 dni
Wysyłka gratis!
Informacje o produkcie:
  • Kolekcja: 

  • EAN: 

    5901676353979

Symulator rat:

Oristo nogi do szafki 
Kod produktu: OR00-A-NO-23-8
Kolor: czarny mat
Wysokość 23 cm
Zestaw 2 szt.
Pasuje do szafek Oristo z serii Siena, Montebianco, Bold, Silver Uni, Beryl Uni
Aby zapewnić odpowiednią stateczność mebli, konieczne jest ich mocowanie do ściany nawet przy instalacji nóg.

oristo_szafka_biala

WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA:

Producent zapewnia Kupującemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli, pod warunkiem prawidłowego ich ustawienia i zamontowania w/g instrukcji dołączonej do wyrobu:

1. Gwarancja łącznie z zawartą w gwarancji rękojmią zostaje udzielona na
okres 60 miesięcy (5 Lat) od daty wydania mebli kupującemu potwierdzonej
pieczęcią punktu sprzedaży detalicznej i podpisem sprzedawcy. Pozostałe
produkty objęte są 2-letnią gwarancją. Gwarancja dotyczy tylko i
wyłącznie wad tkwiących w sprzedanej rzeczy. Gwarancja obejmuje wyłącznie terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, chyba, że Strony w wyraźny sposób postanowią inaczej. W przypadku
zakupu komercyjnego okres gwarancji (rękojmi) wynosi 24 miesiące (2 lata).
• Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. 2014 poz. 827),
Art. 221. Za konsumenta uważa się osobę fi zyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
• Zakup komercyjny – dokonany przez podmiot gospodarczy lub osobę fi zyczną
prowadzącą działalność gospodarczą.

2. Podstawą do rozpatrzenia gwarancji przez gwaranta jest:
– dokument zakupu;
– karta montażu szafki (znajduje się wewnątrz wyrobu);
– znak oryginalności znajdujący się wewnątrz szafki.

3. Sprzedający jest zobowiązany:
– do wydania Kupującemu mebla w opakowaniu fabrycznym wraz z dokumentem sprzedaży.
– do sprawdzenia zgodności wydawanego produktu z zamówieniem i fakturą zakupu;
– w obecności i na życzenie klienta do dokonania sprawdzenia jakości, kompletności szafki,
ewentualnego opisu uszkodzeń i braków.

Wady objęte gwarancją 5 lat:
• samoistne ubytki w lakierze lub jego rozwarstwianie, zmiana struktury
• wypaczenie elementów lakierowanych, laminowanych lub foliowanych
• odklejanie obrzeża od krawędzi
• odklejanie tafl i szkła od płyty

Wady objęte gwarancją 2 letnią:
• rdzewienie elementów metalowych
• awarie elementów elektrycznych np. włączniki, przepalanie oświetlenia, gniazdka
• uszkodzenie zawiasów
• uszkodzenie prowadnic
• uszkodzenie ogranicznika wysuwu kosza
• tafl a szkła srebrzonego - korozja (czernienie krawędzi), łuszczenie się i pękanie powłoki
srebrzonej
• zmiana odcienia koloru (odbarwienie) wynikające z długotrwałego działania promieni UV

GWARANCJĄ PRODUCENTA NIE SĄ OBJĘTE:
– Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportu, przenoszenia mebli,
– uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od
producenta,
– uszkodzenia powstałe przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie przez klienta,
– uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta zasadami
użytkowania, konserwacji i przechowywania,
– wady i uszkodzenia (z którymi klient zapoznał się przy odbiorze mebla) z powodu których
obniżono cenę,
– zamierzone przez producenta w pierwowzorze różnice w profi lach, odcieniach kolorów
wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech
charakterystycznych dla surowców, z których wykonano mebel,
– uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia,
– zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierniczej, związanej z narażeniem jej na
długotrwałe działanie promieni słonecznych, dymu tytoniowego lub podobnych,
– regulacja i montaż mebli.
W meblach sprzedawanych z ekspozycji: uszkodzenia, braki ilościowe elementów i akcesoriów
stwierdzone przy zakupie, z którymi klient został zapoznany w trakcie zakupu.

REKLAMACJE:

1. Przy sprzedaży wyrobu na podstawie wzoru, meble dostarczone są do obrotu
w opakowaniach. Jeśli opakowanie nie nosi śladów uszkodzenia lub naruszenia, meble wydawane
są kupującemu bez rozpakowania (o ile nie będzie tego wymagał). W takiej sytuacji termin
zgłoszenia na wady widoczne (jawne), wynosi siedem dni (kalendarzowych) od daty zakupu
i należy wówczas bezwzględnie zachować opakowanie fabryczne do kontroli, do czasu
rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.

2. Jeżeli Kupujący zażąda rozpakowania mebla w punkcie sprzedaży detalicznej lub wyrobu
ekspozycyjnego, traci on uprawnienia do reklamowania wad (uszkodzeń) transportowych
i mechanicznych.

3. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu wad, przyjmuje punkt sprzedaży, w którym dokonano
zakupu.

4. Reklamacje dotyczące braków, uszkodzeń, wad powstałych w trakcie użytkowania
obsługiwane są przez punkt sprzedaży.

5. O przyjęciu reklamacji do realizacji lub też o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący
będzie powiadomiony przez Producenta lub Sprzedawcę w terminie:
– w przypadku dokonania oględzin, natychmiast po ich zakończeniu poprzez wpisanie do
protokołu zgłoszenia reklamacyjnego,
– we wszystkich innych przypadkach w terminie siedmiu dni od czasu wpłynięcia zgłoszenia
reklamacyjnego.
– w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej reklamacji klient pokrywa jej koszty.

6. Gdy wada stanowiąca przedmiot zgłoszenia reklamacyjnego jest usuwalna, świadczenie
gwarancyjne będzie zrealizowane poprzez naprawę gwarancyjną.

7. W przypadku gdy wada mebla jest nieusuwalna lub jej usunięcie spowodowałoby obniżenie
jakości wyrobu, Kupującemu przysługuje wymiana mebla na wolny od wad.

8. Termin usunięcia wady reklamacyjnej wynosi 30 dni od czasu pozytywnego potwierdzenia
rozpatrzenia zgłoszenia.

9. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego na wyrób wykonany pod indywidualne
zamówienie klienta (wyrób usługowy) termin realizacji może być przedłużony do
45 dni ze względu na niestandardowe wymiary, wzór, rozwiązania technologiczne.

10. Wykonujący prawa z gwarancji winien dostarczyć reklamowany mebel do Oristo sp. z o.o. lub
wskazanego punktu napraw.

11. Koszty związane z nieuzasadnioną reklamacją ponosi osoba reklamująca.

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

1. Meble muszą być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed
działaniem warunków atmosferycznych. Temperatura powietrza wewnątrz pomieszczenia
powinna wynosić od +10°C do +30°C.

3. Wyrób nie może być wyposażeniem w saunie.

4. Montaż mebli musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją. Szczególną uwagę należy
zwrócić na wypoziomowanie i sposób regulacji elementów szafki opisanych w instrukcji
montażu. Nie zastosowanie się do wytycznych instrukcji montażu powoduje utratą
gwarancji oraz może spowodować złe funkcjonowanie produktu, lub jego uszkodzenie.

5. Powłoka lakiernicza nie może być poddawana działaniu wysokich temperatur,
środków chemicznym, na przykład: rozpuszczalniki, benzyna oraz kosmetyki
o silnym działaniu (farby do włosów, zmywacze do paznokci itp.).

6. Produkt jest meblem wykonanym z materiałów o zwiększonej odporności na działanie
wilgoci, nie może być jednak poddawany bezpośredniemu (ciągłemu lub długotrwałemu
działaniu wody np. zalanie). Wodę rozlaną na powierzchnię mebli należy natychmiast
wytrzeć za pomocą suchej ściereczki.

7. Kolor mebli może się delikatnie różnić od koloru pokazanego na próbce.

8. Powierzchnie lakierowane i okleinowane podlegają procesowi starzenia i ich kolor może
zmienić się z upływem czasu.

9. Wystawianie mebli na ciągłe działanie promieni UV (np. bezpośrednie światło słoneczne)
może spowodować szybszą zmianę koloru.

ZASADY KONSERWACJI MEBLI:

1. Do czyszczenia powierzchni mebli należy stosować lekko wilgotną miękką szmatkę, następnie
powierzchnię wytrzeć do sucha.

2. W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących
(zaleca się płyn do szyb bez amoniaku lub pastę nierysująca), pamiętając o wytarciu
powierzchni do sucha.

3. Nie należy używać do czyszczenia aktywnych środków chemicznych (np. usuwających
kamień, rdze, środków do czyszczenia ceramiki itp.) szczególnie zawierających kwasy oraz
rozpuszczalniki.

4. Za uszkodzenia powłoki lakierniczej powstałe w wyniku użycia niezalecanego środka
czyszczącego Producent nie ponosi odpowiedzialności.

ODDZWANIAMY!

Masz pytania? Zostaw nam swój numer kontaktowy. Oddzwonimy i pomożemy zrealizować zamówienie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zatwierdź
TELEFON:
67 263 21 71
OBSŁUGA SKLEPU:
sklep@plytki-lazienki.pl
DZIAŁ PŁYTEK:
plytki@plytki-lazienki.pl

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 19:00
W sobote w godz. 9:00 - 13:00

KLAUZULA INFORMACYJNA