Dopasuj kabinę

Zasady promocji Pomiar gratis:

1. Rejestracja
na stronie
www.radaway.pl
i wygenerowanie
kodu promocyjnego
  2. Kontakt z najbliższym
Certyfi kowanym
Instalatorem
Radaway w celu
ustalenia terminu
pomiaru.
Lista instalatorów
dostępna na stronie
www.radaway.pl/
lokalizator
         
3. Pomiar kabiny
przez Certyfi kowanego
Instalatora
Radaway
  4. Uiszczenie opłaty
w wysokości
246 zł brutto
         
5. Wycena kabiny
niestandardowej
przy pomocy
konfi guratora
konfi gurator.
radaway.pl
lub u Partnera
Handlowego
  6. Zamówienie
u Partnera Handlowego
kabiny
niestandardowej
zgodnie z dokonanym
pomiarem,
podanie wcześniej
pobranego kodu
promocyjnego
         
7. Po 4 tygodniach
odbiór kabiny

niestandardowej,
cena kabiny
pomniejszona
o kwotę 246 zł
brutto tytułem
wcześniej
dokonanego
pomiaru
     

Uwaga! Kabiny wykonywane na wymiar
dostępne są tylko ze szkłem przejrzystym.

Zapytania proszę kierować na sklep@plytki-lazienki.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA

sklep@plytki-lazienki.pl


Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

ODDZWANIAMY!

Masz pytania? Zostaw nam swój numer kontaktowy. Oddzwonimy i pomożemy zrealizować zamówienie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zatwierdź
ŁUKASZ
501 543 791
sklep@plytki-lazienki.pl
KATARZYNA
883 943 791
wyceny@plytki-lazienki.pl
TOMASZ
67 263 21 71
plytki@plytki-lazienki.pl

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 19:00
W sobote w godz. 9:00 - 13:00

KLAUZULA INFORMACYJNA